Vol249女神芝芝Booty三点式比基尼土耳其旅拍40P芝芝Booty魅妍社

Vol249女神芝芝Booty三点式比基尼土耳其旅拍40P芝芝Booty魅妍社

李东垣曰∶邪在阳明,肺受火克,故用辛寒以清肺,所以有白虎之名,白虎,西万金神也。吾尝执贽远迩而求学益,叩及瘟疫诸证,即擅名之士犹讷焉。

阳有余者,泻之以苦,故用黄芩、黄连之苦;阴不足者,补之以甘,故用鸡黄、阿胶之甘;阴气耗者敛之以酸,故复佐以芍药之酸。本方加人参、远志、枣仁、熟地,名十味温胆汤∶治梦遗惊惕。

五苓散主之,亦是使阳邪由溺而泄耳。心动悸者,动而不自安也,亦由真气内虚所致,补虚可以去弱,故用人参、甘草、大枣;温可以生阳,故用生姜、桂枝;润可以滋阴,故用阿胶、麻仁;而生地、麦冬者,又所以清心而宁悸也。

内伤者调其中,藿香、白术、茯苓、陈皮、甘草、半夏、浓朴、桔梗、大腹皮,皆调中药也,调中则能正气于内矣;外感者疏其表,紫苏、白芷,疏表药也,疏表则能正气于外矣。气倚之如雾覆渊,不知节啬,则百脉枯槁,交接无度,必损肾元,外虽不泄,精已离宫,定有真精数点,随阳之痿而溢出,

 桂心、丹皮、赤芍、牛膝以行其血,三棱、莪术、归尾、延胡以行其血中气滞、气中血滞,气血周流,则结者散矣。 又曰∶余病脾胃久衰,一日体重,肢节疼痛,大便泄下,小便闭塞,默思《内经》云∶在下者,因而竭之,是先利小便也,又治诸泻小便不利者,先分利之,治湿不利小便,非其治也,当用淡渗以利之,病虽即已,是降之又降,复益其阴,而重竭其阳也,治以升阳风药,是为宜耳;羌活、独活、升麻、柴胡各一钱,防风、炙甘草各五分,一剂而愈。

此其为证危急,寻常药饵不能平矣,故用大黄以荡实,硝石以软坚,甘遂以直达。 此证又名刚痉,乃风寒伤筋,故拘急而强直也,《金匮》治之,亦主此汤,刚痉无汗,柔痉有汗。

Leave a Reply